May 20, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

Sharon Epperson

1 min read

นักเรียน Olivia Raymond เข้าร่วมหลักสูตรการเงินส่วนบุคคลในชั้นเรียนระดับมัธยมต้นของเธอที่ West Orange รัฐนิวเจอร์ซีย์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 CNBC ผู้ว่าการรัฐหลายคนกล่าวว่าการติดตามความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่ควรดำเนินต่อไปเกินกว่าปีการศึกษาแบบเดิมๆ “เราคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ตลอดชีวิต” ฟิล เมอร์ฟี ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าวกับ CNBC's ชารอน เอพเพอร์ส ในช่วงกิจกรรมวันพุธ ลงทุนในตัวคุณ: เซสชันกลยุทธ์ผู้ว่าการด้านการศึกษาทางการเงิน...