May 24, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

roger goodell

1 min read

Roger Goodell Catalina Fragoso | USA TODAY กีฬา | รอยเตอร์ อัยการสูงสุด 6 รัฐเตือน ฟุตบอลลีกแห่งชาติ ในวันพุธที่จะ "ดำเนินการอย่างรวดเร็ว" ในการตอบสนองต่อข้อกล่าวหาล่าสุดเกี่ยวกับ "วัฒนธรรมในที่ทำงานที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้หญิงอย่างเปิดเผย" หรือต้องเผชิญกับการสอบสวนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น รัฐบาลผสมบอกกับผู้บัญชาการของ...