May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

Cronobacter sakazakii

1 min read

Abbott Nutrition 'ได้ออกการเรียกคืนโดยสมัครใจสำหรับทารก Similac, Alimentum, EleCare บางตัว … ผลิตภัณฑ์สูตรที่ผลิตขึ้นที่โรงงานในเมืองสเตอร์กิส รัฐมิชิแกน (ภาพ: เก็ตตี้) เก็ตตี้ สูตรสำหรับทารกอาจมีส่วนผสมหลายอย่าง แต่ก็ไม่ โครโนแบคเตอร์ sakazakii ก็ไม่เช่นกัน ซัลโมเนลลา นิวพอร์ตควรเป็นหนึ่งในนั้น...