May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

crisis leader

1 min read

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จรู้ว่าต้นแบบผู้นำแบบใดที่จะปรับใช้ในสถานการณ์ที่เหมาะสม เก็ตตี้ สไตล์ความเป็นผู้นำของคุณเป็นอย่างไร? เป็นคำถามยอดนิยมในการสัมภาษณ์หลายครั้ง แต่ก็เป็นคำถามที่ผิดเช่นกัน ผู้นำที่ดี สร้างความยอดเยี่ยม มีสไตล์ความเป็นผู้นำหลายแบบที่พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม ภาวะผู้นำไม่ใช่ ไซส์เดียวเข้าได้กับทุกรุ่น เนื่องจากไม่ใช่ว่าทุกสถานการณ์หรือพนักงานจะเหมือนกัน และไม่จำเป็นต้องมีแนวทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การมีรูปแบบความเป็นผู้นำที่หลากหลายในชุดเครื่องมือของคุณและรู้ว่าเมื่อใดควรใช้แต่ละรูปแบบจะช่วยให้คุณ ทีมงาน และองค์กรของคุณเติบโต พิจารณาต้นแบบผู้นำทั้งสามนี้: ตัวสร้างฉันทามติ เมื่อวางแผนโครงการใหม่ โปรแกรม...