May 20, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

covid19 spread

1 min read

งานวิจัย : ผู้ป่วยโควิดบางรายสามารถแพร่เชื้อไวรัสได้แม้หลังจากผ่านไป 10 วัน ผู้ป่วยโควิดบางคนสามารถแพร่เชื้อไวรัสไปยังคนอื่นๆ ได้หลังจากผ่านไป 10 วัน อย่างน้อยก็ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ การศึกษาใหม่ในสหราชอาณาจักรแสดงให้เห็น ตามการวิจัยของมหาวิทยาลัย Exeter ซึ่งใช้การทดสอบดัดแปลงที่สามารถตรวจพบว่าไวรัสยังคงทำงานอยู่ในผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อก่อนหน้านี้หรือไม่ พบว่า 13% ของ 176 คนที่ศึกษามีระดับสูงพอที่จะติดเชื้อได้แม้หลังจากผ่านไป 10...