May 20, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

coronary heart disease

1 min read

9:25เสียงในเมืองอาจทำให้คุณป่วยได้หรือไม่? เสียงในเมืองอาจทำให้คุณป่วยได้หรือไม่? มลภาวะทางเสียงเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมือง และปัญหาที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและนักวางผังเมืองกำลังหยิบยกขึ้นมาพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้, เสียงในเมือง ไม่ได้เป็นเพียงความรำคาญ เป็น "ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด" ตามรายงานล่าสุด รายงาน โดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ รถยนต์และการจราจรเป็นแหล่งที่มาอันดับหนึ่งของ มลพิษทางเสียง ในเมืองต่างๆ ในโตรอนโต การจราจรคิดเป็น 60% ของเสียงรบกวนในเมือง ตามข้อมูลของ...