May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

Coldstone Creamery

1 min read

Cristina Lujan บนรั้วที่ Rich Products สหพันธ์แรงงานลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ AFL-CIO พนักงานเบเกอรี่ที่โรงงานอาหารแช่แข็ง Rich Products ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ถูกหยุดงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เราได้พูดคุยกับ Cristina Lujan พนักงานและสมาชิกสหภาพแรงงานกับ BCTGM Local 37 Errol Schweizer:...