May 20, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

bigger homes

1 min read

ตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยได้รับประโยชน์สูงสุดในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน มีความต้องการอย่างมากสำหรับโครงการที่ส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและทำให้ผู้คนใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ความสะดวกสบายเหมือนรีสอร์ทที่ทุกอย่างได้รับการดูแลดึงดูดผู้ซื้อที่หรูหรา ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมิลเลนเนียลที่เดินทางไกลและได้สัมผัสกับชีวิตที่หรูหรา สำหรับผู้ซื้อเหล่านี้ ทุกรายละเอียดจะต้องมีความพิเศษและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ โควิด-19 บีบให้ผู้บริโภคมองหาบ้านที่สะท้อนถึงบุคลิกของตน ความหรูหราได้เติบโตขึ้นจากความหมายแฝงที่ดูเย่อหยิ่งไปจนถึงขอบเขตของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว ความต้องการด้านไลฟ์สไตล์นำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับหมวดหมู่ราคาที่สูงกว่า 75 แสนรูปี ตาม housing.com ข้อมูล ความต้องการบ้านในนิวเดลี NCR ราคาระหว่าง 75 แสนรูปีถึง...