May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

Ball Corp

1 min read

ศาสตราจารย์ของ Yale ที่กำลังเฝ้าติดตามบริษัทต่างๆ ที่ยังคงทำธุรกิจในรัสเซียภายหลังการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูเครนโดยปราศจากการยั่วยุ ได้เพิ่ม ante โดยการจัดประเภทรายการใหม่เป็น 5 หมวดหมู่โดยที่หัวข้อที่ 5 มีชื่อว่า "กำลังขุด" หรือท้าทายความต้องการของประชาชนในการออกบริษัท 39 แห่ง รวมถึง Koch Industries Inc. บริษัทบรรจุภัณฑ์...