May 20, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

anna sorokin trial

1 min read

บทความนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ Anna Sorokin หรือที่รู้จักว่า "Soho Scammer" ถูกพิจารณาคดีในปี 2019 เธอถูกตัดสินลงโทษในข้อหาแปดประการ รวมถึงการลักขโมยครั้งใหญ่ระดับที่สอง การขโมยบริการ และการพยายามลักขโมยครั้งใหญ่ในระดับที่หนึ่ง โซโรคินถูกตัดสินจำคุกสี่ถึง 12 ปีและได้รับการปล่อยตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ดี “คือฉันไม่เสียใจ” เธอ บอก...