May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

Andrew Lawrence

1 min read

ความสมบูรณ์ของอาคารที่สูงที่สุดในโลกได้รับการกล่าวขานว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ธรรมดาอย่างหนึ่งของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ภาพที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นอาคารเมอร์เดก้า 118 ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปลายปี พ.ศ. 2564 และเป็นตึกระฟ้าที่สูงเป็นอันดับสองของโลก รูปภาพ Sopa | Lightrocket | เก็ตตี้อิมเมจ ไม่ใช่แค่ตลาดตราสารหนี้และตลาดหุ้นที่สามารถส่งสัญญาณถึงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำได้...