May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

and energy from renewable sources

1 min read

“ทุกอย่างเป็นไปในเชิงบวกหลังจากเวลาผ่านไปนานมาก มีการมองโลกในแง่ดีอยู่บ้าง และเรารู้สึกว่าการฟื้นตัวที่ดีในธุรกิจนั้นดีขึ้นทุกวัน” เมื่อ Puneet Chhatwal MD & CEO ของ Indian Hotels Company (IHCL) กล่าวถึงเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์กับ FE เขากำลังสะท้อนถึงอารมณ์ของอุตสาหกรรมการบริการ เที่ยวบินระหว่างประเทศจะกลับมาในวันที่ 27 มีนาคม...