May 17, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

5g rollout

1 min read

นิวยอร์ก — AT&T และ Verizon ตกลงที่จะเลื่อนการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่วางแผนไว้ใกล้สนามบินออกไปอีกสองสัปดาห์ หลีกเลี่ยง - สำหรับตอนนี้ - กลัวการหยุดชะงักอย่างกว้างขวางต่อการเดินทางทางอากาศและการขนส่งรวมถึงการต่อสู้ทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องนี้ ผู้ให้บริการทั้งสองรายยืนยันเมื่อค่ำวันจันทร์ว่าพวกเขาจะระงับการเปิดใช้งานบริการ 5G ใกล้สนามบินจนถึงวันที่ 19 มกราคม และในระหว่างนี้ เจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปรับข้อจำกัดแบบฝรั่งเศสเกี่ยวกับ...