May 24, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

สัมภาษณ์กับ Sam Bankman เกี่ยวกับ Crypto Hype ศักยภาพของ Blockchain ในการสร้างระบบการเงินที่ยุติธรรมยิ่งขึ้น การกุศล และอื่นๆ (Joshua Oliver/Financial Times)

ชำระเงินข่าวโลกล่าสุดลิงค์ด้านล่าง:
ข่าวเทคโนโลยี ||ข่าวรอบโลก || ข่าวล่าสุด || ข่าวสหรัฐ

ลิงค์ที่มา

ALL CREDIT AND ORIGINAL CONTENT CAN FOLLOW HERE

Source link