May 24, 2022

ศึกษาข่าวจากต่างประเทศโดยเรียนบางแสน

โครงการข่าวต่างประเทศโดยนักเรียน

ถาม & ตอบกับกรรมาธิการ ก.ล.ต. และ “Crypto Mom” Hester Peirce เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์แนวทางของ SEC ต่อ Crypto, ความเป็นผู้นำของประธาน Gary Gensler และอีกมากมาย (Benjamin Pimentel/Protocol)

ชำระเงินข่าวโลกล่าสุดลิงค์ด้านล่าง:
ข่าวเทคโนโลยี ||ข่าวรอบโลก || ข่าวล่าสุด || ข่าวสหรัฐ

ลิงค์ที่มา

ALL CREDIT AND ORIGINAL CONTENT CAN FOLLOW HERE

Source link